Hier  kunt u het salarismutatieformulier vinden, dit gebruiken wij voor het aanmaken van een nieuwe werknemer in de salarisadministratie.

Here you can find the salary changes form, which we use to create a new employee in the payroll administration.