De laatste update betreft het rekenmodel dat op 15 juni 2020 is toegevoegd. Hierin is de wijziging van de WKR door corona meegenomen (tijdelijk 3% over de eerste € 400.000). Met het model kan een eerste inventarisatie gemaakt worden van de vergoedingen en verstrekkingen. Vervolgens verschaft het model inzicht in het onder- of overschrijden van het forfait.

Rekenmodel Werkkostenregeling 2020

Praktijkhandreiking Werkkostenregeling

FAQ werkkostenregeling