Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de eis van mevrouw X om per direct haar BSN uit het btw-nummer te wissen niet toewijsbaar is. X heeft namelijk onvoldoende onderbouwd waarom haar privacybelangen zouden moeten prevaleren boven de zwaarwegende heffingsbelangen van de Staatssecretaris van Financiën.

Mevrouw X is als jurist gespecialiseerd in privacy en e-commerce. Volgens X is het vanuit oogpunt van fraudepreventie onwenselijk dat haar burgerservicenummer (BSN) in haar btw-nummer is opgenomen. In april 2016 eist X dat haar btw-nummer per direct wordt vervangen door een andere (willekeurige) cijfer- en/of lettercombinatie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de nationale wetgeving geen wettelijke grondslag biedt om het BSN te gebruiken in btw-nummers van zelfstandigen. Uiterlijk op 1 januari 2020 moet dit daarom ongedaan worden gemaakt en volgens de AP hoeven zelfstandigen in afwachting daarvan hun btw-nummer niet meer op hun website te vermelden.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de eis van X om per direct haar BSN uit het btw-nummer te wissen niet toewijsbaar is. X heeft namelijk onvoldoende onderbouwd waarom haar belangen zouden moeten prevaleren boven de zwaarwegende heffingsbelangen van de Staatssecretaris van Financiën. Aangezien een externe commissie in december 2018 heeft vastgesteld dat een nieuw systeem binnen één jaar gerealiseerd kan worden, is het verzoek van X om het BSN uit haar btw-nummer te verwijderen pas toewijsbaar per 1 januari 2020. Het beroep van X is gegrond.