De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomenEen meerderheid van  VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemde in met de wet die de rechten van flexwerkers meer in lijn moet brengen met die van werknemers in vaste dienst.

MKB-Nederland en VNO-NCW voerden de afgelopen tijd flink campagne tegen de wetDe organisaties zeggen verheugd te zijn dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage ww-premie gaan vallenDat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet!, die negen ondernemersorganisaties sinds december voeren tegen enkele maatregelen in de Wab die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de wwDe ondernemersorganisaties hadden graag ook gezien dat het lage ww-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeldDit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet.

Jongeren en seizoenswerk

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag voor een amendement van SGP-Kamerlid Stoffer om jongeren tot 21 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken, onder het lage ww-tarief te brengenEen amendement van Stoffer en Baudet om dat ook voor seizoenwerkers te regelen, haalde het nietHet kabinet had dat amendement ontraden, omdat het niet uitvoerbaar is via de BelastingdienstWel is de motie Wiersma/Heerma aangenomen die het kabinet oproept om samen met sociale partners alsnog tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen.

Handschoen oppakken

‘Die handschoen pakken we natuurlijk graag op’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland namens de ondernemersorganisaties‘Het is jammer dat het nu vanwege uitvoeringsperikelen niet mogelijk is om seizoenswerk te ontzien, maar het boek is niet dichtWe moeten met elkaar nu snel een oplossing vinden om te voorkomen dat deze ondernemers forse kostenverhogingen voor hun kiezen krijgen voor iets waar ze niks aan kunnen doenTijdelijk werk, zoals in de landbouw of de recreatie, kan alleen maar met tijdelijke krachten worden ingevuld.’
Het is daarom ook goed dat ondernemers met seizoenswerk in ieder geval de ruimte krijgen om via de cao alsnog de nodige flexibiliteit rond oproepkrachten te behouden, aldus de ondernemersorganisatiesZij hebben in hun campagne Zo werkt het niet! steeds betoogd dat het niet logisch én niet fair is om ondernemers financieel af te straffen voor de inzet van tijdelijke krachten waar dat inherent is aan de aard van het werk‘Het is mooi dat het gezonde verstand het ten aanzien van jongeren alvast heeft gewonnen’, aldus Vonhof‘Branches als horeca en detailhandel kunnen niet zonder scholieren en studenten die de pieken opvangen.’

Reparatie ontslagrecht

Tevreden zijn de ondernemersorganisaties ook met de zogeheten cumulatiegrond in het ontslagrecht, die ondernemers de mogelijkheid geeft meerdere redenen voor ontslag te combinerenVonhof: ‘Dit vereenvoudigt het ontslagrecht en doet recht aan het feit dat ontslag vaak diverse gronden heeftHet is daarom een terechte reparatie van de Wet Werk en ZekerheidAls zo’n 40 procent van de ontslagaanvragen niet meer voorbij de kantonrechter komt – en dat is een veel hoger percentage dan vóór de invoering van WWZ – dan weet je dat het niet goed is.’
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het verder positief dat de keten van tijdelijke contracten wordt verruimd van 24 naar 36 maandenDit geeft ondernemers meer mogelijkheden om te bezien of er voldoende werk is en blijft om medewerkers ook een vast contract aan te bieden.

Mkb-budget voor scholing

De ondernemersorganisatieszijn ook blij met het besluit om 48 miljoen euro in te zetten voor kleine(re) bedrijven om de leercultuur te ondersteunenDaartoe had onder anderen VVD-Kamerlid Wiersma een motie ingediendDit  budget moet het ondernemers makkelijker maken om medewerkers zelf te kunnen opleiden, onder meer via bedrijfsscholing‘Over de uitwerking van die plannen praten en denken wij graag mee’, aldus Vonhof.