Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor accountants. In het oog springend zijn vooral de Nadere voorschriften NOCLAR (NV NOCLAR) en de Nadere voorschriften permanente educatie 2019 (NVPE2019). Deze laatste zal nog niet meteen voor alle accountants gelden aangezien deze gefaseerd wordt ingevoerd. 

Over de NV NOCLAR

Alle informatie over NV NOCLAR kunt u vinden op www.nba.nl/NOCLAR. Hier vindt u naast de regelgeving, een uitgebreide Q&A-rubriek en een viertal stappenplannen. Hierin worden nemen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organist aangegeven welke stappen accountants moetatie.

Over de NVPE 2019

Met ingang van 1 januari 2019 wordt een nieuw PE-model geleidelijk ingevoerd voor accountants. Een nieuw model dat beroepsontwikkeling centraal stelt en gericht is op het leerresultaat in plaats van op het behalen van 40 PE-uren. Niet alle accountants gaan meteen over. Vooralsnog krijgen alleen die accountants met de nieuwe regelgeving te maken die:

  • werkzaam zijn bij de advisory-tak van de big four kantoren;
  • werkzaam zijn bij de Belastingdienst; of
  • eerder hebben deelgenomen aan de PE-pilot; individueel dan wel als organisatie.

Overige leden gaan in 2020 dan wel 2021 over op het nieuwe systeem. Tot die tijd gelden voor hen nog de ‘oude” NVPE.