Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector

Benut u de werkkostenregeling volledig?

Geachte Relatie, Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling gaat over alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen aan uw personeel. De regeling houdt kort gezegd in dat u maximaal 1,2% van de fiscale loonsom onbelast aan...

Lees meer

Benut u de Werkkostenregeling volledig?

For English see below.Vanaf 1 januari vorig jaar is de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling gaat over alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen aan uw personeel. De regeling houdt kort gezegd in dat u maximaal 1,2% van de fiscale loonsom...

Lees meer

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex 2017

For English see below.Per 1 januari 2017 wordt het *eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast uitgebreid. Naast WGA-vast wordt nu ook WGA-flex toegevoegd aan het eigenrisicodragerschap.*Eigenrisicodragerschap WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) betekent...

Lees meer